• Home Slider01

Sines zonnepanelenn kopie 2De Portugese minister João Matos Fernandes en zijn Nederlandse collega-minister Wiebes hebben een Memorandum of Understanding getekend om te komen tot grootschalige import van groene waterstof. De waterstof moet met energie uit enorme zonneparken worden opgewekt in Portugal en per schip vervoerd naar de Nederlandse haven Rotterdam. Initiatiefnemer van dit project met de naam ‘Green Flamingo’ is de Resilient Group.

Portugal en Nederland zijn voornemens een waterstofproductie-installatie van 1 GW te bouwen bij de Portugese havenstad Sines, met hernieuwbare elektriciteit als input. De prijs van zonne-energie in Portugal is gedaald 1,47 eurocent / kWh, een (tijdelijk) wereldrecord en een prima basis voor de productie van waterstof via een electrolyser van 1 GW. De kostprijs van de electrolyser bedraagt 600-miljoen euro en de totale investeringskosten, inclusief zonneparken, bedragen 5 miljard euro. CEO Marc Rechter van de Resilient Group laat weten dat vergunningen en procedures veel tijd vergen. Hij is er voorstander van een vereenvoudigd en versneld vergunningskader bij het creëren van een groene waterstofmarkt.

In de getekende overeenkomst verklaren de twee ministers dat zij de Portugese en Nederlandse waterstofplannen met elkaar willen verbinden om zo te komen tot een koolstofarme groene waterstof-economie. Dit in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs.

Binnen het Green Flamingo-project wordt de samenwerking rond de grootschalige opwek en het transport van groene waterstof bij de Portugese havenplaats Sines gestimuleerd. Daarnaast wordt gewerkt aan het transport per schip naar Nederland en het achterland om op deze wijze de productie van groene waterstof in de EU tijdig en gecoördineerd op te schalen.

In de MoU streven Portugal en Nederland streven naar een werkgroep bestaande uit overheden en bedrijven uit beide landen om de plannen verder uit te werken en daar waar mogelijk andere lidstaten bij het project te betrekken. Het project heeft nog wel goedkeuring nodig van de Europese Commissie, mede omdat er een beroep zal worden gedaan op Europese subsidies.

Het getekende Memorandum of Understanding is een document waarin twee of meer partijen hun gezamenlijke voornemens vastleggen en wordt meestal gebruikt omdat een juridisch bindende overeenkomst niet nodig is of omdat partijen (nog) geen bindende overeenkomst kunnen of willen aangaan. Lees hier het ondertekende MoU.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl