• Home Slider01

De oorlog tussen batterijen en waterstof

Marcus Rolloos oorlogEr lijkt een kleine oorlog tegen waterstof gaande te zijn. Een onnodige oorlog, denken wij. Een strijd die meestal gevoerd wordt door de ‘batterijaanhangers’, die de Battery Electric Vehicle (BEV) propageren maar zelden door waterstofaanhangers. Dat is dan ook logisch: BEV-aanhangers zijn beducht voor de door enkele autofabrikanten bedachte verkoopstrategie: “koop geen elektrische auto want het wordt waterstof”. Een bewust misleidende strategie om de doorbraak van de Electric Vehicle (EV) te vertragen. Of toch niet? Frank Rieck, Lector Future Mobility aan de Hogeschool Rotterdam en Marcus Rolloos, energietransitie adviseur bij DeoDesk & DeoDrive over een oorlogvoering die niet nodig is.

Om te beginnen is waterstofauto ook een EV, formeel een Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). Onder ZE (zero emissie) vallen zowel ‘Battery Electric Vehicles’ (BEV) als ‘Fuel Cell Elecric Vehicles’ (FCEV). Beide zijn elektrische voertuigen, zij delen namelijk dezelfde superieur soepele, stille en efficiënte aandrijflijn. Dankzij moderne vermogenselektronica is dit de technische en maatschappelijke noodzakelijke doorbraak innovatie voor de auto-industrie in de 21e eeuw. De batterij is slechts voor de opslag van de elektriciteit en heeft zijn beperkingen door hoog gewicht en relatief lange oplaadtijd. Ook de FCEV heeft voldoende trekkracht tijdens acceleratie en regeneratie bij afremmen een accu nodig als energiebuffer. De hogedruktank met waterstof en de brandstofcel die waterstof omzet in elektriciteit en water is in feite een schone generator die de hoogspanningsbatterij continu bijlaadt.

In het kort, rijden op waterstof met gebruik van een brandstofcel (“fuel cell”) is elektrisch rijden. Een waterstofauto is dus een elektrische auto. In het Nederlands spreken we bij voorkeur over batterij-elektrische-auto’s en waterstof-elektrische-auto’s. Dan weet iedereen meteen waar we het over hebben.

Zoals gezegd heeft iedere waterstofauto óók een batterij. Die is voor het leveren van piekvermogen èn om bij het remmen die remenergie op te slaan. De brandstofcel is feitelijk een “range extender”, waardoor je veel verder kan rijden zonder meteen een heel erg grote batterij in de auto te installeren.

Een waterstof-elektrische-auto kan 5kg waterstof wat genoeg is voor 500 kilometer rijden bijtanken in 5 minuten. Zo’n korte pitstop is met batterij-elektrische-auto nog lang niet mogelijk. Dat zou een enorm laadvermogen van boven de 1 megawatt vragen met gekoelde kabels die onhanteerbaar worden. Maar, belangrijker, het wordt in de toekomst lastig om in Nederland zonder enig probleem overal ruim 8 miljoen personenauto’s en circa 150.000 vrachtwagens en bussen probleemloos te kunnen (snel)laden. De elektrische infrastructuur onder de grond is daarvoor bij lange na niet toereikend. Ons gasnet heeft daarentegen, ruim voldoende capaciteit en kan in de toekomst ook waterstofgas in plaats van aardgas distribueren.

Waterstof is net als elektriciteit geen energiebron maar een energiedrager. Dat betekent, dat we in waterstof duurzame energie uit de zomer of uit verre oorden langdurig kunnen opslaan èn over lange afstanden zonder enig energieverlies kunnen vervoeren. Waterstof is zeer licht, dus dat neem je gemakkelijk mee.

Het is ontwerptechnisch aantrekkelijk om langeafstand- of continue opererende voertuigen als FCEV uit te voeren. Bij een bepaalde actieradius of inzetduur loont het om in plaats van een proportioneel duurder en zwaarder accupakket een kleiner accupakket de combineren met een Fuel Cell op waterstof. Het bijplaatsen van hogedruktanks is dan minder zwaar en kostbaar dan uitbreiden van het batterijenpakket. Voor zware voertuigen kan dit omslagpunt al bij 300 km actieradius liggen.

Efficiency

Hier lijken de batterijfans op het eerste gezicht groot gelijk te hebben en soms is dat ook zo, maar lang niet altijd. Het ligt eraan of het over energie-efficiency of kosten efficiency gaat.

De FCEV zit met circa 40% energieketen-efficiënte tussen een dieselvoertuig (20%) en BEV (60%) in. FCEV’s zullen dan ook slechts gekozen worden daar waar de BEV door actieradius- en gewichtsbeperkingen niet meer praktisch is. Het produceren van waterstof en omzetten van waterstof in stroom kost extra energie. Dit zal bij voorkeur via schone elektrolyse gaan en loont pas met grootschalige en daardoor zeer goedkope opgewekte hernieuwbare stroom uit water-, wind- of zonne-energie op plaatsen waar deze bronnen ruim voorhanden zijn.

Zo zal in de toekomst op de plaatsen waar de zonne- en windenergie intensiteit maximaal is grootschalig en met zeer hoge kosten efficiency duurzame energie opgewerkt moeten worden om volledig over te gaan op duurzame energie. Grootschalige zonne-energie zal zoals bijvoorbeeld nu in Marokko ontwikkeld wordt voor een groot deel opgeslagen moeten worden in waterstof omdat de productie de lokale vraag naar stroom ruim overtreft. Voor windfarms op de windrijke oceanen geldt hetzelfde. De opwekking van deze duurzame energie zal een fractie kosten van opgewekte zonne- en windenergie die bijvoorbeeld in Nederland is geproduceerd omdat laatste per productie-eenheid minder oplevert en dus minder kosten efficiënt is. De eenmaal kosteneffectief geproduceerde waterstof kan zonder energieverlies over lange afstanden worden vervoerd, bijvoorbeeld per schip naar de Rotterdamse haven.

Vanuit daar kunnen we de waterstofenergie distribueren of bijmengen in ons gasnet, zodat we feitelijk groengas importeren voor NL en EU. Het distribueren van energie in de vorm van gas is bovendien relatief goedkoper dan van stroom via koperleidingen. De distributie is ook flexibel want we kunnen het ook vanuit Rotterdam per tankwagen vervoeren naar waterstoftankstations, waarvan er steeds meer worden gebouwd. Zo kunnen ook al onze voertuigen het gehele jaar door groen rijden. In de zomer zou je denken dat heel Nederland best op groene stroom kan rijden uit de batterij in elektrische auto’s. Maar wat nu als die batterijen leeg zijn en de zon is onder en er waait geen wind? Dan moet die elektriciteit opgeslagen zijn. Zo zou voor iedere batterij-elektrische auto er ook een bufferbatterij moeten zijn. Dat zijn heel wat batterijen.

Maar het wordt nog erger in de winter. Waar halen we dan onze groene stroom vandaan? Als het waait, kom je misschien een heel eind, alhoewel windenergie van de Noordzee niet zo gemakkelijk over het elektriciteitsnet van de kust naar bijvoorbeeld Limburg of Arnhem kan worden vervoerd. En bij dat transport ontstaan ook transportverliezen. Het bufferen van de ‘zomerenergie’ in waterstof ligt dan voor de hand.

En dan hebben we nog onze verwarming, 80% van onze energievraag is warmte. En die behoefte is niet gelijkmatig over het jaar verdeeld. De meeste behoefte is als de zon het laagst staat: in de winter. Dat kunnen we dus nooit zomaar even met stroom gaan doen. Ook dan biedt waterstof uitkomst. Dat kunnen we gemakkelijk bijmengen in ons gasnet en we kunnen zelfs tegen heel geringe kosten hele wijken verwarmen op waterstof. Alleen de brander in de bekende Cv-ketel dient te worden vervangen.

Het antwoord op de algemene vraag of de opslag van duurzame opwerkte stroom in de toekomst in batterijen of in waterstof zal zijn, is waarschijnlijk in beide. Zo is de keuze met name afhankelijk van het gebruik van het voertuig, de grootschaligheid van de energiedistributie en de plaats en het tijdstip van de intensiteit van de duurzame energiebron. Met andere woorden de energietransitie en elektrisch rijden vragen om een systeemaanpak waarin de toepassing van batterij en waterstof elkaar aanvullen en juist niet bevechten.

Auteurs:

Frank Rieck is Lector Future Mobility aan de Hogeschool Rotterdam https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/duurzame-havenstad/lectoren/ir.-frank-rieck/

Marcus Rolloos is energietransitie adviseur bij DeoDesk & DeoDrive www.deodrive.nl – www.deoboat.nl – www.deodesk.com

Meer opinie

 • Angst voor waterstof uit het buitenland 04 maart 2020

  OPINIE  Europese landen die grote stappen willen maken in de energietransitie, kijken niet alleen naar het binnenland. Voor groene waterstof wordt vooral ook over de grens gekeken. In veel rijke landen met een hoge bevolkingsdichtheid en weinig verval van water, is het nagenoeg onmogelijk om zelf voldoende duurzame energie op te wekken. Dat hoeft...

  Lees meer...

 • De oorlog tussen batterijen en waterstof 20 juli 2020

  Er lijkt een kleine oorlog tegen waterstof gaande te zijn. Een onnodige oorlog, denken wij. Een strijd die meestal gevoerd wordt door de ‘batterijaanhangers’, die de Battery Electric Vehicle (BEV) propageren maar zelden door waterstofaanhangers. Dat is dan ook logisch: BEV-aanhangers zijn beducht voor de door enkele autofabrikanten bedachte...

  Lees meer...

 • Dit is toch verschrikkelijk? 16 november 2019

  OPINIE   Het is december 2017 in zomaar een tuin in Nederland. Een flinke sneeuwbui, sneeuw op de takken en een roodborstje kijkt om zich heen. Het ziet er idyllisch en zorgeloos uit. Maar dan nu grote gevaar. Er ligt er een laag sneeuw op de takjes, dus ook op de zonnepanelen. De sneeuw waait niet van de takken, er is geen wind, dus ook de...

  Lees meer...

 • Geef het aardgasnet een tweede kans, juist voor het milieu. 21 december 2018

  Wiebe Boer is technisch adviseur van waterstofmagazine en gespecialiseerd van energietransport Parijs 2015. Met de presentatie van het klimaatakkoord hebben landen afgesproken CO2-uitstoot te beperken om opwarming van de aarde tegen te gaan: hierover zijn we het waarschijnlijk wel eens. Het sterk beperken van het gebruik van fossiele...

  Lees meer...

 • Geweldige kansen voor waterstofrijders in Amsterdam 03 mei 2019

  Breaking News. De autowereld staat op z’n kop. Amsterdam gaat de luchtvervuiling aanpakken door vanaf volgend jaar eisen te stellen aan voertuigen die zich binnen de ring bevinden. Voor dieselauto’s van 15 jaar of ouder wordt dit verboden gebied. Tot 2030 wordt stapsgewijs het hele gebied binnen de ringweg A10 uitstootvrij. De conclusie mag zijn...

  Lees meer...

 • Kneuterig denken bij VPRO's Meet Up in de Zwijger 14 februari 2019

  Waterstof Magazines hoofdredacteur Paul Bombeld was woensdagavond aanwezig bij de Meet Up van VPRO’s Tegenlicht in pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Hij verbaast zich over het klein kneuterig denken van enkele sprekers en bezoekers. Zo komt er nooit een Deltaplan Waterstof. Als we werkelijk 95% CO2-reductie willen halen in 2050 zullen we als...

  Lees meer...

 • Opinie Adwin Martens: Waterstof voor een duurzaam herstel 14 mei 2020

  De coronacrisis snijdt diep in de economie van de Lage Landen. In België wordt een inkrimping van de economie met 8 procent voorspeld. In Nederland zijn er scenario’s tot min 14 procent, afhankelijk van hoelang de lockdown nog duurt. De negatieve effecten zijn zwaar, maar gelukkig tijdelijk en hopelijk ook uitzonderlijk. Overheden denken volop na...

  Lees meer...

 • Waterstof én Batterij Elektrisch 11 december 2018

  Het is niet of-of, maar én-én! Als expert elektrisch rijden krijgt Arjan de Putter met enige regelmaat de vraag: ‘wie denk jij dat er gaat winnen: batterij elektrisch of waterstof?’. Volgens de waterstofkenner gaat het er niet om wie of wat er wint.Wij consumenten zijn verwend door de slimme auto-industrie. Met enorme actieradius. Want dat is...

  Lees meer...

 • Waterstof heeft ook vijanden 18 juli 2019

  Nagenoeg dagelijks komen er vragen over waterstof bij de redactie binnen. Over waterstof als thuisverwarming, auto’s op waterstof en waar een actueel overzicht van waterstoftankstations in Europa is te vinden. Natuurlijk krijgen alle vragenstellers keurig een reactie, al is het soms een hele kluif de juiste antwoorden boven tafel te krijgen. Maar...

  Lees meer...

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl