• Home Slider01

  INTERNATIONAAL ACTUEEL

Bleu Move in Scandinavië: 10 X een frisse kijk op waterstof

Scandinavian11Hoe moeten we ervoor zorgen dat waterstof sneller kan expanderen in de mobiliteit? Binnen het project Blue Move in Scandinavië is een checklist gemaakt met soms verrassende en verfrissende inzichten. Waterstof Magazine zet ze op een rij.

1 Creëer corridors, maar vooral ook regionale cluster 

 1. Scandinavian2De EU-richtlijn alternatieve brandstoffen richt zich sterk op de ontwikkeling van corridors waar waterstof kan worden bijgetankt. Dat ligt in de lijn van eerdere initiatieven zoals de Hydrogen Highways in Noorwegen en in Californië. Als eerste stap is dit zeker relevant, maar lokale autobezitters zullen alleen overstappen in regio’s waar al een dekkende tank-infrastructuur is opgebouwd. (foto: H2-stations in de regio Oslo)2   Start met bedrijven in plaats van particulieren

In de meeste ontwikkeltrajecten wordt benadrukt dat particulieren kopers van nieuwe auto’s als eerste massaal voor waterstofvoertuigenScandinavian van Hool Oslo moeten kiezen. Dat is niet altijd de juiste volgorde. De belangrijkste voordelen van de waterstof zijn meer overtuigend voor bedrijfswagenparken zoals taxi's of vervoersbedrijven. Hier spelen een hoge actieradius en snelle laadtijden een belangrijke economische rol en het maakt elektrische auto’s op batterijen vaak minder aantrekkelijk. Het is ook veel gemakkelijker voor taxi’s en bussen om binnen een clusterverband over te schakelen op waterstof. Wanneer waterstofgas in deze bedrijfssectoren breed is ingevoerd en er meer benzinestations zijn gevestigd, dalen de prijzen en wordt waterstof voor particuliere rijders vanzelf een stuk aantrekkelijker.
(Foto: waterstofbusen rijden al vele jaren in Oslo)

 1. Regionale bussen in plaats van lokaal vervoer

Diverse gemeenten in Europa hebben waterstofbussen geprobeerd voor stadsvervoer als een eerste poging om emissievrij vervoer te creëren. Tegelijkertijd kiezen andere steden met goed ontwikkelde elektriciteitsnetwerken voor autobussen voor stedelijk verkeer op accu’s en waterstofbussen voor regionale routes. Waterstof heeft duidelijkere voordelen wanneer de afstanden groter zijn dan kan worden Scandinavian 2gedekt door accu’s, eventueel gecombineerd met snelladers. Het aanbod van waterstofbussen voor regiovervoer is op dit moment nog maar beperkt. Overheden zouden hierbij de marktontwikkeling moeten ondersteunen. 

 1. Een zwak elektriciteitsnet is ook een pluspunt

In gebieden in Scandinavië waar het elektriciteitsnet zijn beperkingen kent is het alternatief in de vorm van waterstof zeer welkom. Als het netwerk tekortschiet, is het energiepotentieel van het waterstofgas bijzonder interessant. Enkele voorbeelden zijn goed gedefinieerde gebieden zoals het Noorse Svalbard en het Zweedse Gotland.

 1. Ondersteun steden en regio’s in plaats van staten

De EU benadrukt de rol van de lidstaten bij de overgang naar alternatieve brandstoffen zoals waterstof, maar de rol van regio's en steden wordt nauwelijks genoemd. De ontwikkeling laat echter zien dat als steden of gemeenten de omschakeling naar waterstofgas stimuleren, vaak in nauwe samenwerking met het lokale bedrijfsleven, er flinke resultaten worden behaald. 

 1. Met het langzamer tanken gaat de ontwikkeling soms sneller

Scandinavian 5Een belangrijk voordeel van de brandstofcelauto ten opzichte van batterijvoertuigen is de snelle tanktijd, maar minder snel tanken kan voor andere toepassingen best aanvaardbaar zijn. Aangezien de hoge brandstofdruk een sterke kostenpost van het tankstation is, kunnen de kosten flink worden verlaagd wanneer een tanktijd van maximaal 45 minuten ook acceptabel is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor de bouwsector, waarvan de voertuigen kunnen worden bijgetankt tijdens de lunch. Ook in het openbaar vervoer zijn langere tanktijden niet altijd een probleem als de actieradius voor de dagritten ruim voldoende is.  De waterstofbussen kunnen ‘s nachts bij lage druk goedkoper worden bijgevuld.

 1. Als onderdeel van batterij-voertuigen niet in plaats van

Elektrische auto's met brandstofcellen en elektrische auto's met batterijen worden vaak als concurrenten gezien, maar de brandstofcel kan ook worden gezien als een manier om elektrische auto's met batterijen grotere afstanden te laten overbruggen. Met brandstofcellen als range-extenders kan het rijbereik van zowel kleinere voertuigen als zware vrachtwagens worden verlengd en kan de behoefte aan zware, grote milieubelastende batterijen worden verminderd.

 1. Waar elektrificatie van spoorlijnen niet haalbaar is

In de spoorwegsector zijn de spoorlijnen tot nu toe of geëlektrificeerd of er wordt op diesel gereden. Het is uit milieuoogpuntScandinavian4 noodzakelijk om meer treinlijnen te elektrificeren, maar dat is vaak economisch niet haalbaar. Ook zijn er gebieden waar elektrificatie om geografische redenen moeilijk is. Met waterstof kan de trein emissievrij rijden zonder de noodzaak van elektrificatie. Dezelfde trein kan ook nog eens op geëlektrificeerde spoorlijnen worden gebruikt.

 1. Als een manier om elektriciteit te exporteren en business development te creëren

Verschillende landen, waaronder Zweden en Denemarken, spelen groene energie uit zon, wind en water een steeds grotere rol. Daarnaast heeft Zweden nu al een elektriciteitsproductie die op jaarbasis het verbruik overschrijdt. Omdat het elektriciteitsnet tussen beide landen nog steeds slecht ontwikkeld is, kan elektriciteit worden opgeslagen in waterstof en daarna ook eenvoudig worden geëxporteerd. Het is ook mogelijk om methanol of ammoniak te produceren voor export. Het klimaatvoordeel kan groot zijn als elektriciteit wordt geëxporteerd naar landen met hoge emissieniveaus, zoals Polen.

 1. Waar lokaal enthousiasme vóór een Excel-bestand gaat

Waterstof als brandstof voor mobiliteit is nu vrij goed ingeburgerd in enkele regio’s in Noorwegen, maar nog niet in andere delen van het land. In Noorwegen is de dekking van waterstoftankstations het beste in de regio Oslo, terwijl de tankstations in Zweden in minder voor de hand liggende plaatsen als Sandviken en Mariestad staan. Dit komt omdat deze ontwikkeling is gebaseerd op lokaal enthousiasme.  Enkele waterstof-enthousiastelingen vormen een perfecte basis voor verdere expansie en snellere winstgevendheid dan welke theoretisch ontwikkelde Excel-strategie dan ook. Haak als overheid en bedrijfsleven dus vooral in op lokaal gesteunde initiatieven.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl