• Home Slider01

    INTERNATIONAAL ACTUEEL

Nieuw katalysatormateriaal brengt kostprijs waterstof fors omlaag

Onder leiding van Anthony O'Mullane, professor aan de Technische Universiteit van Queensland in Australië en promovendus Ummul Sultana hebben onderzoekers goedkopere en efficiëntere materialen ontdekt voor de productie van waterstof. In plaats van zeldzame katalysatoren in de elektrolyse zijn goedkopere alternatieven gevonden met een gelijk resultaat. Hierdoor kan de prijs voor het produceren van waterstof fors omlaag. Professor O’Mullane licht toe.

Hoe belangrijk is deze doorbraak?

“Omdat waterstof overal op de wereld als nieuwe energiedrager wordt gezien is het belangrijk zo goedkoop en efficiënt mogelijk te produceren. Voor de Australische overheid is het ook nog eens van groot belang omdat waterstof wel eens een grote exportindustrie voor het land kan worden. De zeer krachtige zon in Australië zorgt voor een overvloed aan hernieuwbare energie.”

Wat is de functie van waterstof?

 "In principe biedt waterstof een manier om schone energie langdurig op te slaan zonder tussentijds verlies. En ook nog eens op een schaal die nodig is om de uitrol van grootschalige zonne- en windparken en de uitvoer van groene energie haalbaar te maken. Met de enorme oppervlakte van Australië kunnen we veel meer waterstof produceren dan we zelf nodig hebben. De huidige grijze methoden om waterstof te produceren stoten het broeikasgas koolstofdioxide uit. Met goedkoop waterstof geproduceerd uit enorme wind- en zonneparken dragen we enorm bij aan de CO2-reductie. Elektrochemische watersplitsing aangedreven door elektriciteit uit hernieuwbare energietechnologie is geïdentificeerd als een van de meest duurzame methoden voor de productie van waterstof met een hoge zuiverheid."

Wat betekent de ontdekking van nieuw katalysatormateriaal?

"Traditioneel zijn voor de katalysatoren voor het splitsen van water dure edele metalen zoals iridium oxide, ruthenium oxide en platina nodig. Dat maakt de elektrolyse ontzettend duur. Een bijkomend probleem is de stabiliteit, met name voor het onderdeel zuurstofevolutie van het proces. Wat wij hebben ontdekt is dat we twee veelvuldig voorkomende en goedkopere alternatieven kunnen gebruiken - kobalt en nikkeloxide met slechts een fractie van gouden nanodeeltjes - om een ​​stabiele, functionele katalysator te creëren om water te splitsen en waterstof te produceren zonder emissies. De productieprijs van waterstof kan daardoor flink omlaag.

En zitten verder in het proces nog nieuwe ontwikkelingen?

“Dat hebben we nog niet onderzocht. Brandstofcellen zijn -zoals bekend- een volwassen technologie en worden al in veel voertuigen als auto’s, heftrucks en treinen geïmplementeerd. Ze gebruiken waterstof en zuurstof als brandstof voor het opwekken van elektriciteit - in wezen het tegenovergestelde van watersplitsing. Met veel goedkoop waterstof kunnen we in de toekomst brandstofcel-opgewekte elektriciteit terug leveren aan het elektriciteitsnet wanneer dit nodig is tijdens piekvraag. In andere delen van de wereld kan waterstof worden bewaard tot het moment waarop het windstil is of er sneeuw op de zonnepanelen ligt. Daar hebben wij hier in de binnenlanden van Australië waar de laagste temperatuur in het jaar nog ruim boven de 20 graden ligt weinig last van”.Professor O'Mullane promovendus Ummul Sultana van de Technische Universiteit in Queensland, Australië.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl